ปลัดเทศบาลฯต้อนรับ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ดร.…

Read More