“ปูลุงตู่” นายกฯ เตรียมขับเคลื่อนปูทะเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สู่เวทีโลก

Spread the love

“ปูลุงตู่” นายกฯ เตรียมขับเคลื่อนปูทะเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สู่เวทีโลก หลังลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงปูทะเลนำร่องของ ศอ.บต.
 
 
วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่บ้านโต๊ะโสม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในช่วงเวลา 14.00 น. เพื่อติดตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงปูทะเลนำร่อง ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี มหาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแก่ชาวบ้านในพื้นที่ริมชายฝั่งเพื่อเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทำประมงพื้นบ้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบพันธุ์ปู และพันธุ์ไม้โกงกางแก่ชาวบ้าน พร้อมร่วมปล่อยลูกปูสู่บ่อเลี้ยงปูของประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลักดันการเลี้ยงปูทะเลให้ก้าวไกล ส่งออกไปทั่วโลก
 
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งขณะจับปูที่ชาวบ้านเลี้ยงว่า ตั้งชื่อให้ว่า ปูลุงตู่ ขับเคลื่อนปูไทยสู่เวทีโลก อย่างไรก็ตามการทำการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนนั้นจะต้องดำเนินการพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นกรณีพิเศษ โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญในการผลิต แปรรูป การตลาด เนื่องจากการดำเนินการสิ่งใดต้องคิดพิเคราะห์ หากทำมากเกินจำนวนก็จะทำให้ราคาสินค้านั้นมีราคาต่ำ วันนี้จึงต้องทำเกษตรแนวใหม่ในการใช้พื้นที่ให้น้อยแต่ได้กำไรมาก ทำอะไรก็ได้ที่ประชาชนพอใจ และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล พร้อมกับไว้วางใจกัน ยืนยันว่า นายกฯซื่อตรงทุกเรื่อง พร้อมเคียงข้างประชาชนทุกคน
 
 
ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนริมชายฝั่งในพื้นที่ จชต. ตั้งแต่ อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา จ.ปัตตานี และประชาชนริมชายฝั่งในจ.นราธิวาส เป็นพื้นที่เลี้ยงปูทะเล โดยขณะนี้นำร่องในพื้นที่ อ.เมือง และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปูทะเลจำหน่าย สร้างพื้นที่ จชต. ให้เป็นเมืองปูทะเลโลก เริ่มเพาะเลี้ยงเมื่อต้นเดือน ส.ค. 2564 ทยอยปล่อยพันธุ์ปู 7 แสนตัว รวมผลผลิต 220 ตัน มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งตั้งเป้าในปี 2565 ในการผลักดันให้ อ.ยะหริ่ง เป็นเมืองปูทะเลโลก มีการผลิตลูกปูทะเลที่มีคุณภาพ มีการแปรรูป การจัดการตลาดให้ครบวงจร พร้อมกับการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts