มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูต…

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ (คพท.) รุ่นที่ 1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"กระบวนการปรึกษาหารือ สาธารณะ(PUBLIC CONSULTATION) สำหรับคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ โดย สพท.กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ สถาบันสันติศึกษา มอ.รุ่นทึ่1

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟ…

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2567    

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2567    

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เด…

Read More

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษ…

Read More
Verified by ExactMetrics