มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
 
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน ประเทศจีน ผนึกกำลังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน เปิดโอกาสนักศึกษาเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของภาษา 1 ภาคเรียน พร้อมหารือเตรียมพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญาเพิ่มเติม
 
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์ในหลักสูตร อ.สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์ อ.วารุณี สุวรรณจ่าง อ.ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ เดินทางไปทำพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงหนาน (ม.จงหนาน) หรือ Central South University ประเทศจีน
 
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
 
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน โดยส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของ มรภ.สงขลา เข้าศึกษาที่ ม.จงหนาน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาการสอนภาษาจีน (ครูภาษาจีน) และวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา เพิ่มเติม
 
โอกาสเดียวกันนี้ ม.จงหนาน ได้นำคณะจาก มรภ.สงขลา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการผลิตครูและนวัตกรรมการสอนต่างๆ ตลอดจนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ที่มีความทุ่มเทและการทำวิจัยที่ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นจนเกิดนวัตกรรมมากมาย นอกจากนั้น อธิการบดี มรภ.สงขลา ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาที่หอพัก โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากอธิการบดีและคณะผู้บริหารของ ม.จงหนาน
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics