มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ผลิตและพัฒนากำลังคน ภาคอุตสาหกรรม

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ผลิตและพัฒนากำลังคน ภาคอุตสาหกรรม

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ผลิตและพัฒนากำลังคน …

Read More