มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE” ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE” ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE” ในรูปแบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคณะ พร้อมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวส่งต่อข้อมูลสู่ผู้เรียน เลือกสาขาวิชาตรงตามความต้องการ

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน มรภ.สงขลา การจัดสรรโควตาประเภทครูแนะแนว และการรับสมัครนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ทุกรอบการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 แก่คณะครูแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสาขาวิชา สร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับทางหาวิทยาลัย และยังเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดได้ทราบข้อมูล และชี้นำแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า กิจกรรม SKRU OPEN HOUSE ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมคณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า มาร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานอย่างอบอุ่น คึกคัก พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสรรโควตาพิเศษของแต่ละคณะที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถสมัครและรับการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ในหลักสูตร และโควตาประเภทครูแนะแนว เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE”  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

                ด้าน อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการ SKRU OPEN HOUSE เป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จัดต่อเนื่องทุกปีโดยงานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณาจารย์ทุกคณะหลักสูตร เปรียบเสมือนการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้รู้จักผ่านการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบการจัดงานออนไลน์และรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ครูแนะแนวและนักเรียน เข้าร่วมกว่า 350 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts