ห้างโอเดียนหาดใหญ่จัดบริจาคโลหิต

Spread the love

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม  2564  เวลา 11:00 – 15:00 น.    ณ  ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ ชั้น 5  โดยได้รับเกียรติจากนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2564    Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง  เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ตลอดปี 2564   พร้อมด้วย
 
 
นายเอกชัย  แก้วรัตนะ   ปลัดอาวุโส อำเภอหาดใหญ่  ผู้แทนนายอำเภอหาดใหญ่
 
นายสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา,
 
คุณสุชาติ  ฟุ้งไชยกิจ  ผู้ช่วยผู้จัดการสงขลา  บริษัทไอซีซีจำกัด(มหาชน),บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน),
 
คุณฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการผู้จัดการบริษัท พีแอนด์ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, 
 
สธวท.สงขลา  , โรงพยาบาลหาดใหญ่
และคุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา  กรรมการผู้จัดการ  ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ และนายก สธวท.สงขลา 
โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 54 ท่าน จำนวนโลหิต 43 ถุง
 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts