สงขลามอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นปี 2561

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา ปี 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.

วันนี้ (26 ก.ค 61) ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา ปี 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 สำหรับแม่ดีเด่นที่รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอชื่อต่อสภาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 รายได้แก่นางไล้เหน แซ่ตั้น อายุ 83 ปี และนางเฉี้ยว เตกฉัตร อายุ 79 ปี และผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ได้แก่ นางภิญโญ ขวัญฤกษ์ อายุ 57  ปี และนางหวาน ปานเพชร อายุ 68 ปี

ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics