จังหวัดสงขลา แถลงข่าวการแข่งขัน “สมิหลาไตรกีฬามหาสนุก”  ครั้งที่ 2  

Spread the love

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวการแข่งขัน “สมิหลาไตรกีฬามหาสนุก”  ครั้งที่ 2    เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสงขลา

            วันนี้ (10มี.ค.61 ) ที่บริเวณหาดสมิหลา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา       จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาจัดแถลงข่าวการแข่งขัน”สมิหลาไตรกีฬามหาสนุก” 2017 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นางสุนันท์  ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข  พลเรือตรีเสนิส  ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา    ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลา  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

         นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเททศมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยสถานการณ์ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสงขลามาราธอน กิจกรรมสงขลาไบค์วีค เป็นต้น                                                     

         ด้านนายบัวยัญ  สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคล ไตรกีฬาระยะสั้นประเภททีม นักกีฬาที่ลงแข่งขันไตรกีฬาจะต้องเข้าแข่งขัน 3 ประเภท ประกอบไปด้วยการว่ายน้ำ 750 เมตร การปั่นจักยาน 20 กิโลเมตร และการวิ่งชายหาด 5 กิโลเมตร การแข่งขันทวิกีฬาจะต้องเข้าแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ประกอบไปด้วยวิ่งชายหาด 2.5 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อย บาท

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts