ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Spread the love

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างการตระหนักรับรู้ และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสัตว์กัดหรือข่วน ให้ไปพบแพทย์ เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย

จากข้อมูลการพบว่า โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา ปี 2560 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 65 ครั้ง    จาก15 อำเภอ พบสูงสุดในอำเภอรัตภูมิ 24 ครั้ง  ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  16 ครั้ง ใน 6 อำเภอ คือ อำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะเดา เมือง คลองหอยโข่ง และอำเภอกระแสสินธุ์ โดยพบสูงสุด       ในอำเภอรัตภูมิ 6 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 1 รายที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า คือสุนัขที่ไม่มีเจ้าของซึ่งพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขที่ไม่มีเจ้าของถึงร้อยละ 64

สำหรับมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ดำเนินการโดยการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่พบโรค ระยะเวลา 30 วัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ในรอบจุดเกิดโรค ในรัศมี  5 กิโลเมตร ทุกตัวและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจุดเกิดโรคให้หาสถานกักสัตว์เพื่อดำเนินการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ เข้าสถานกักสัตว์ เฝ้าระวังอาการของโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกอำเภอ    เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขที่อยู่ในวัด โรงเรียน ตลาด ชุมชน    หากพบสัตว์ที่มีอาการโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์-อำเภอ   หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-312736

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts