สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา
Spread the love

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา
ชวน
ร่วมพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ-เรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา

สถาบันดนตรียามาฮ่า ร่วมกับสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มาร่วมพูดคุย แนะนำ ถาม ตอบ เกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร และการเรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 น. ผ่านทาง Live Streaming FB:Yamaha Music School Thailand

พบกับวิทยากรตัวจริงคณาจารย์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.วิชัย มีศรี ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช กรรมการหลักสูตร อาจารย์สหภัส อักษรถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี เลขานุการหลักสูตร

เตรียมคำถามให้พร้อมแล้วเจอกัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts