สื่อมวลชน พบปะสนทนาจิบกาแฟ แลเลือกตั้ง กับ กกต.สงขลา

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพบปะสนทนาจิบกาแฟ แลเลือกตั้ง กับ กกต.สงขลา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งร่วมกัน

วันนี้ (14 ธ.ค.63) ณ ห้องประชุมแหลมสน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการพบปะสนทนา จิบกาแฟ แลเลือกตั้ง กับ กกต.สงขลา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งร่วมกันโดยมี นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น โดยจังหวัดสงขลาได้มีนโยบายในการเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกัน ใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส คนสงขลาไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง โดยได้กล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนมาร่วมกันใช้สิทธิเพื่อให้จังหวัดสงขลา มุ่งสู่การเป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน            อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว/    วิทยา – ธัญญารัตน์ /  ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts