ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก

Spread the love

พิธีเปิดการตรวจเด็กโรคหัวใจตามโครงการ’’ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 6 ‘’ ภายใต้ชื่อศิครินทร์ให้หัวใจ


วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ นายแพทย์วิเศษ สิริทรโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจเด็กโรคหัวใจตามโครงการ ’’ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 6 ‘’ ภายใต้ ชื่อศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก’’ เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหัวใจเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบครัวของเด็กผู้ป่วยจะมีชีวิตความเป็นไม่ปกติสุขนักเนื่องจากมีความเป็นทุกข์ กังวล เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูกหลาน การที่คณะแพทย์โรคหัวใจมาให้การตรวจรักษา ไม่เพียงทำให้เด็กหารจากอาการป่วยเท่านั้น ทุกคนในครอบครัวจะพ้นจากความทุกข์กังวล มีสมาธิและมีเวลาที่จะประกอบ สัมมาชีพอย่างเต็มที่ คณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
ครินทร์ ผลการดำเนินงานโครงการนี้ จะนำไปสู่การให้ชีวิตใหม่แก่เด็กโรคหัวใจที่รอรับการรักษาด้วยการส่งต่อไปเพื่อเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯกับมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ 21 แห่งและเอกชน 5 แห่ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts