งานแถลงข่าว OTOP ทั่วไทย ก้าวไกล สู่ชายแดนใต้

Spread the love

  วันอังคารที่ 20 มิถุนายน  2560 ณ ห้องสุริยาศศิน  ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ได้จัดแถลงข่าวงาน   Otop  ทั่วไทย ก้าวไกล สู่ชายแดนใต้  โดยมี

 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา         รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา    นายลือชัย  เจริญทรัพย์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี     นายธนมาตร  รักรอด      พัฒนาการจังหวัดสตูล

 นางสาวสมร   อังกาพย์ละออง   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  จังหวัดยะลา          นายอนันต์  แสงชาตรี      หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  จังหวัดนราธิวาส  และ    แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23  มิถุนายน – 2  กรกฎาคม  2560   ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ    ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  มีกิจกรรม  ภายในงาน     “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” มีดังนี้.–                                                    

     ๑. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 435  บูธ  แยกเป็น ดังนี้.-

        – OTOP ระดับ 1 – 5 ดาว ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 100  บูธ

        – OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว จากทั่วประเทศ จำนวน  260  บูธ

           – สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มผู้ด้อยโอกาสของ 5 จังหวัดชายแดนใต้      จำนวน  5  บูธ

            – สินค้าจากสัมมนาชีพชุมชนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 1๐ บูธ

            – OTOP ชวนชิม จากทุกภาค จำนวน  6๐ บูธ

      ๒. การประกวดธิดา OTOP จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้

      ๓. กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดงาน 10 วัน โดยมี ศิลปิน นักร้องอีกมากมาย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts