“อ.ศิวะ อินทะโคตร” มรภ.สงขลา ได้รับเลือกจาก “IWS” เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงในเวทีวงการสีน้ำโลก

อ.ศิวะ อินทะโคตร
Spread the love

อ.ศิวะ อินทะโคตร มรภ.สงขลา ได้รับเลือกจาก “IWS”
เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ในเวทีวงการสีน้ำโลก

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับเลือกจากเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย International Watercolor Society Thailand หรือที่รู้จักกันในนาม IWS Thailand ให้เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ในเวทีวงการสีน้ำโลก โดยมีผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับสังคมและเยาวชน จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ IWS Globe Network

อ.ศิวะ อินทะโคตร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts