อบจ.สงขลา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

Spread the love

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน “พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม”

รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts