(มท.2)​ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหาร

Spread the love

วันนี้(25 ก.ค.63)​ เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นายศุภนันท์ สุขเกษม โดยมี นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล อดีตนายอำเภอเมืองปัตตานี ไพศาล พรหมจรรย์ กำนัน ตำบลบ้านหาร นายกเทศบาลตำบลบ้านหาร และพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านหาร เข้าร่วมในพิธี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

โดย นายนิพนธ์ รมช.มท.ได้กล่าวอวยพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนำหลักเอาคุณธรรม นำการพัฒนามาเป็นที่ตั้ง จึงถือโอกาสนี้แสดงความยินดี ด้วยความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้อง หมู่ที่ 5 ที่ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกหนึ่งของกระทรววมหาดไทย

โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลไกท่องที่และท้องถิ่น และพี่น้อง อสม. ที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการควบคุมโรค ดังนั้นกลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกัน ในเรื่องของความมั่นคง และในนามรัฐบาล ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันดูแล พี่น้องประชาชนในเรื่องของการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกคน ที่มีผู้นำชุมชนมาเป็นหูเป็นตาดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ้านหาร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts