แถลงข่าวอุปสมบทหมู่

Spread the love

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ
Spread the love

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ
พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

 

5 ทีมนักศึกษา มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 “ทีม Garci Fun” จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแข่งขันต่อในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Online และ On-site  ณ ห้องโถงกิจกรรมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน

ภายในงานมีการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวขององค์กร/ชุมชน และนักศึกษานำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย

1. นักศึกษาทีม Garci Fun กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกบ้านทุ่งเภา ผลิตภัณฑ์ สครับและสบู่เหลวจากส้มแขก

2. นักศึกษาทีม หม๊อนหม่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปใต้ร่มบุญ ผลิตภัณฑ์เยลลี่มัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ

3. นักศึกษาทีม ทุ่งลาน สมายล์ By SW (Tung-Lan’s Smile By Social Welfare) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าวทุ่งลาน : ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์นาข้าวตำบลทุ่งลานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

4. นักศึกษาทีม แม่เฮ้ย! เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ๊ะ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกไตปลาแห้ง

5. นักศึกษาทีม พัฒนาชุมชน & GSB กลุ่มในหุบเขา : บริการ ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

ทีมนักศึกษาที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (THE BEST) คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่

ทีม Garci Fun ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษา 

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หม๊อนหม่อน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม พัฒนาชุมชน & GSB ได้รับเงินรางวัล 3,500 โดยเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ทีม แม่เฮ้ย! เครื่องแกง โดยเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ และทีมทุ่งลาน สมายล์ By SW (Tung-Lan’s Smile By Social Welfare) โดยเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

Facebook Comments Box


Spread the love

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดกิจกรรม “Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงเทพแข็งแรง” 

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดกิจกรรม “Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงเทพแข็งแรง” 
Spread the love

เนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก ประจำปี 2022 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดกิจกรรม Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงเทพแข็งแรง” ค่าสมัครราคา 199 บาทต่อคน จะได้เสื้อวิ่งหนึ่งตัวพร้อมการตรวจสุขภาพหัวใจฟรี 4 Steps และการสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พบกับ นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ พญ. ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร นักร้องนักดนตรีชื่อดังกับกิจกรรมดนตรีในสวน  

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวที่ต้องการเข้ากิจกรรมยืนยัน ที่ https://forms.gle/JnETmxdayvTLDLPf8 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เวลาจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

**********************************************************  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพ  

ปานฤทัย คงยิ้มละมัย (ปิงปอง) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด (PR)  

ตัวแทนประชาสัมพันธ์โดย บริษัท แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  โทร02-732-6069-70  

อำไพพรรณ นภาสกุลคู   (โอ่ง)  086-351-7729 / เพ็ญนีติ์ ทูลประสิทธิ์ (นิ) 061-896-5261

Facebook Comments Box


Spread the love

รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021
Spread the love

รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด

ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด  ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

            รพ. กรุงเทพ  สำนักงานใหญ่ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards  พร้อม สองรางวัลอันดับ 1 Gold Award ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ และด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ จากคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงานประกาศผล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการประกันชีวิต และการประกันสุขภาพ โดยมอบรางวัลนี้ให้กับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และลูกค้าที่มารับบริการ

รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด  ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

Facebook Comments Box


Spread the love

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.
Spread the love

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.

ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย เน้นตัดอคติเปลี่ยนผ่านจากความรู้สึกคับแค้นไปสู่ความรู้สึกที่ปรองดอง

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นําโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. โดยการสนับสนุนของกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 29 กันยายน 2565 โดยนําสมาชิกครอบครัวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างต้องโทษ ณ เรือนจํากลางบางขวาง นนทบุรี เครือข่ายผู้เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายช่วยเหลือผู้เคยผ่านกระบวนการยุติธรรม (ประมาณ 120 คน) เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จํานวน 42 คน เพื่อเป็นการเสริมพลังใจให้กับครอบครัวและผู้ต้องขัง ณ เรือนจํากลางบางขวาง รวมทั้ง จัดให้มีการทัศนศึกษาพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนพี่น้องมุสลิมที่มัสยิดคลองเคล็ด โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ และ มูลนิธิโรงเรียนศาสนาศาสนูปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมศิลปะบําบัดเพื่อเสริมพลังทางบวกให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ รวมทั้ง ร่วมสร้างทิศทางและสนับสนุนโอกาสการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ถือว่าเรากำลังสร้างความยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนผ่านจากความรู้สึกคับแค้นไปสู่ความรู้สึกที่ปรองดอง สิ่งที่ทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมได้ทำอยู่ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก ความรุนแรง พรากชีวิต ทรัพย์สินและโอกาสของคนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก วันนี้เราเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน เปลี่ยนจากความเกลียดชังรัฐมาเป็นการให้ความร่วมมือของรัฐ ซึ่งภาครัฐเราจะพยายามดึงสิ่งที่เป็นความเห็นไม่ตรงกันออกไปจากแผ่นดินใต้ เราจะพยายามดูแลทุกท่านด้วยใจเสมือนญาติคนหนึ่ง เราเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย โดยเฉพาะกรมราชฑัณฑ์ ที่ได้ดูแลญาติของท่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มญาติผู้ต้องขังคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุด วันนี้ เราได้ดูแลกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติ ลดระยะห่าง ลดช่องว่าง ญาติของกลุ่มคนที่เป็นผู้กระทำ ไม่ควรจะเป็นผู้กระทำต่อไปอีก ซึ่งจะสร้างให้เกิดวงจรความสูญเสียเพิ่มมากขึ้น แต่กลุ่มญาติที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงซึ่งอาจจะเกิดความรู้สึกใดใดก็แล้วแต่ที่อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบ้านเมือง อาจจะด้วยตัวเองหรือการให้ข้อมูลผิดๆของกลุ่ม ผู้ไม่หวังดี ญาติผู้ต้องขังมิใช่ผู้กระทำผิด เค้าเหล่านี้จึงต้องได้รับการดูแล และไม่ควรมีใครหรือสมาชิกในเครือญาติที่วนกลับเข้าไป ในวังวนนี้อีก สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างพลังเพื่อวันใหม่เพื่อทำให้พลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันแผ่วเบาลงไป ส่วนหนึ่ง ก็คืออาจจะเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ซึ่งก็ต้องดำเนินการรับโทษตามกฎหมาย อันที่สองครอบครัวก็สูญเสียพลังไป มีความลำบาก รู้สึกหดหู่ คับแค้น มันทำให้พลังต่างๆสูญเสียไปมาก ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะไปยังไงต่อ

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.
วันนี้เราก็เลยมาเสริมพลัง สร้างพลัง อย่างน้อยก็พาให้ท่านมาพบกัน ลดระยะห่าง จากที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกัน จะได้คุยกัน พาท่านมาส่วนหนึ่ง ต่อไปก็หาช่องทางอื่น จะเป็นจดหมาย จะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นวีดีโอคอล จะเป็นแบบไหน เพื่อลดระยะห่าง เพิ่มความถี่ เพื่อพบหน้ากัน ได้เห็นหน้าตา ได้สื่อสารกัน เพื่อสร้างพลังของคนในครอบครัวต่อไป และในหมู่เพื่อนฝูง ในสังคมเดียวกัน ได้เสริมพลัง มีวิทยากรมาจัดกิจกรรมในรอบ 5 คืน 6 วัน เป็นการสร้างพลังทั้งหมด แต่อย่างน้อยที่สุดเราคิดว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วจะทำให้คนมีกำลังใจมากขึ้น ตัดวงจรของความคับแค้นต่างๆ ให้ลดน้อยลงและ พร้อมที่จะก้าวสู่วันใหม่ สร้างพลังเพื่อวันใหม่ เพื่อวันใหม่ก็คือคนที่อยู่ข้างใน อยากให้พร้อมที่จะกลับมาแล้วเริ่มต้นในชีวิตใหม่ เป็นพลเมืองดี สร้างสังคมสู่วันใหม่ที่ดี ได้มีโอกาสในการทำมาหากิน ได้เรียนหนังสือ มีชีวิตที่ดี มีรายได้ ต่อไปนี้เราจะร่วมกันทั้งหมดเพื่อสร้างพลังเพื่อวันใหม่

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ได้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในบางสถานการณ์เด็กและสมาชิกในครอบครัว เกิดภาวะเครียด รุนแรงฝังใจ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความสูญเสียเสาหลักของครอบครัว สมาชิกครอบครัวเกิดภาวะคับแค้นใจ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รัฐบาลสนับสนุนให้ ศอ.บต. เร่งดําเนินการที่เกี่ยวข้องในห้วงของการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้นําไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ กาารสนับสนุนการนำยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เหยื่อ หรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเป้าหมายกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ในการชดเชยและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะลดความคับข้องใจ ซึ่งเป็นรากเหง้าของ ความขัดแย้งลงได้ สําหรับผู้กระทําความผิด และตกเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง รวมถึงครอบครัวก็ เช่นเดียวกัน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ในการอยู่ร่วมกัน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ชี้แนะการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี เพื่อให้การใช้โอกาสที่ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่อยู่ในเรือนจําของรัฐ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น ด้วยการ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ต่อการทำงานของรัฐที่มุ่งเร่งรัด พัฒนา นําความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ จชต.
Facebook Comments Box


Spread the love

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
Spread the love

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ส่งเสริมให้ประชาชนชาวสงขลาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ สร้างบุญเสริมบารมีแก่ชีวิต เน้นให้ผู้ประกอบการดูแลเรื่องความสะอาด อาหารอร่อย ถูกสุขลักษณะ

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
วันนี้ (26 กันยายน 2565) เวลา 17.00 น. ที่ปะรำพิธีหน้าท่าเทียบเรือประมงเก่า (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา) ถนนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก พระตำหนักกวนซีอิมผ่อสัก เคหะสถานครูไทย และ 5 สมาคมจีน จังหวัดสงขลา       กำหนดพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

        มีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวต้อนรับ นางแอนลา ตั้งคุปตานนท์ กรรมการศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 1 นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรพันธุ์ ลิ่มรัชชพงศ์ ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ


สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดงานฯ มีการไหว้องค์เทพกิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว ณ ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก และเดินขบวนมายังปะรำพิธีบริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงเก่า (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา) เพื่อทำพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ครั้งที่ 12 จากนั้นประธานในพิธีได้ลั่นกลอง เพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการและเป็นสัญลักษณ์ของงานเทศกาลกินเจครั้งนี้ นอกจากนี้มีการร่วมไหว้พระขอพรและร่วมผัดหมี่มงคล เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน


โดยปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้อัญเชิญองค์พระจากศาลเจ้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ปะรำพิธีหน้าท่าเทียบเรือประมงเก่า (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา) ถนนวิเชียรชม เพื่อให้ประชาชนและผู้ศรัทธาได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี พิธีขอขมากรรมเจ้าสมุทร ลอยกระทงโปรดวิญญาณทางน้ำ พิธีเทกระจาดโปรดวิญญาณ และการจัดขบวนรถแห่พระรอบเมือง เพื่อโปรดลูกหลานตามเส้นทางต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน ร้านค้า ตลอดจนครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

เทศบาลนครสงขลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

สำหรับการจัดงาน “เทศกาลกินเจ” ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 ณ ปะรำพิธีหน้าท่าเทียบเรือประมงเก่า (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา) และศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดและจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 นับตามปฏิทินจีน โดยชาวจีนจะปวารนาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งถือศีลไหว้พระทำบุญ ทำทาน เพื่อเป็นการชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการสร้างบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอด” โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีสมาทานศีลกินเจเดือน 9 ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ สร้างบุญเสริมบารมีแก่ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในท้องถิ่น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา


สำหรับสถานที่ที่ใช้จัดงานครั้งนี้ ใช้สถานที่ 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงเก่า (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา) ถนนวิเชียรชม เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายอาหารเจ และศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก ซึ่งจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเรื่องของอาหารที่จำหน่ายภายในงานเทศบาลฯ ได้ขอความร่วมมือกับผู้จำหน่ายอาหารให้ดูแลเรื่องของความสะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะ

CR/งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

เริ่มแล้วเทศกาลกินเจหาดใหญ่

เริ่มแล้วเทศกาลกินเจหาดใหญ่
Spread the love

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยว ยอดจองห้องพักเต็ม
 
เริ่มแล้วเทศกาลกินเจหาดใหญ่
 
วันนี้ (26 ก.ย.2565) บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศการกินเจ ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้กล่าวสนับสนุนการจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2565 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
 
            สำหรับ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการจัดงาน “เทศกาลกินเจ”  อย่างยิ่งใหญ่ทุกปี    เนื่องจากมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565 ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
            ภายในงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ท่านจะได้พบกับกิจกรรม การแสดงสิงโต – มังกร , ขบวนแห่พระประจำปี , อาหารทานบุญ “กินอย่างพอเพียง เลี้ยงคนทั้งเมือง” , การประกวดหนูน้อยเจี๊ยะฉ่าย, เชฟน้อยคู่หูเจ, สาธิตการทําอาหารเจแบบฟิวชั่น , การแข่งขันกินอาหารเจ, กิจกรรมเสวนาชวนคิดชวนคุย และจับสลากลุ้นโชคเงินหมื่น สนับสนุนโดย เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ รวมไปถึงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีนอกจากนี้ ภายในงานยังได้อัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่าง ๆ มาประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 200 เมนู
 
Facebook Comments Box


Spread the love

กิจกรรม PURE CARE Mask Lover MEET & GREET กับ ซุปตาร์ดาวรุ่ง เสือ-กฤษณะพงศ์ ศรีภักทิยานนท์และชมศิลปิน ชีสต้า

Spread the love

กิจกรรม PURE CARE Mask Lover MEET & GREET กับ ซุปตาร์ดาวรุ่ง เสือ-กฤษณะพงศ์ ศรีภักทิยานนท์

และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชีสต้า – ปุณิกา สินธุวณิก


เพียวแคร์ เชิญคุณร่วม MEET & GREET กัน ซุปตาร์ดาวรุ่ง เสือ-กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ นักแสดงนำชีรีย์ You’re My Sky จุดหมายคือท้องฟ้า ทางช่อง ONE แล: ซีรีย์ You Never Eat Alone ทางช่อง AIS PLAY และช่อง 9 อสมท. ที่มาเผยเคล็ดลับการดูเลตัวเอง และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชีส์ต้า – ปุณิกา สินธุวณิก
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G (หน้าร้านสเวนเซ่น)

#บริการตรวจวิเคราะห์ผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรนนิบัติผิวด้วยทรีทเมันท์ มาส์ก พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษ เฉพาะ 24 ก.ย. 65 นี้
#PureCareVegan #PureCareBsc #MeetAndGreet #เสือกฤษณะพงศ์ #ชีส์ต้าปุณิกา #นักแสดงซีรีย์ #ไดอาน่าหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนจัด SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนจัด SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022
Spread the love

พิพัฒน์ รัชกิจประการ เดินหน้าเต็มกำลังพัฒนาพื้นที่หาดสมิหลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความสุขสำหรับทุกคน

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาพัฒนาพื้นที่หาดสมิหลาให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดเสวนา SONGKLA BEACH FESTIVAL เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนจัด SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 จังหวัดสงขลา, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดมหกรรมกีฬา SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022 ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2565 ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา พร้อมจัดเสวนา SONGKLA BEACH FESTIVAL เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล ร่วมเป็นประธานในพิธี

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนจัด SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022
นาย อําพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลามีความโดดเด่นอย่างมากในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมในการรองรับมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ โดยในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ด้วยความความแข็งแรงและการร่วมมือกันเป็นอย่างดีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จึงสามารถทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนั้นไปได้ และ ในวันนี้ “SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022” และ “SAMILA BEACH LIFE FESTIVAL 2022” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำและแสดงให้เห็นว่า “จังหวัดสงขลามีความพร้อมในทุกด้าน ปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนในการเดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา”

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนจัด SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022
ด้าน นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จากนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้มอบหมายให้ กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ททท. ดำเนินการจัดโครงการ AIR SEA LAND ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในการจัดมหกรรมกีฬา SONGKLA BEACH FESTIVAL ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2565 จะเป็นการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด, กีฬาทางอากาศ, กีฬากระดานยืนพาย และ SURF SKATE พร้อมกิจกรรม LIFE STYLE และ MINI CONCERT จากศิลปินชั้นนำของไทย แต่ที่สำคัญที่สุด
คือการสร้างพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสในการออกร้านขายของ โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คน ร่วมงานในครั้งนี้ และ สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนกว่า 75,000,000.00 บาท”

พิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการ กกท. และ ททท. หารือภาครัฐและภาคเอกชนจัด SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022
ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล กล่าวว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเสมอว่า การจัดอีเวนท์ทุกครั้ง คือ การนำภาษีของพี่น้องประชาชนมาใช้จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ว่า “การจัดอีเวนท์ต้องเน้นถึงความคุ้มค่า และ เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ และ ชุมชน” พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนั้นๆ โดยงาน SONGKLA BEACH FESTIVAL นี้ จุดมุ่งหมายหลักคือการเพิ่มมูลค่าและยกระดับพื้นที่หาดสมิหลาให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ พร้อมวางแผนการพัฒนาพื้นที่ภายหลังจากการจัดงาน
ในครั้งนี้ ให้เป็นลานกิจกรรมเพื่อนันทนาการสำหรับทุกคน ในการมา CAMPING, เล่น SUP, ปิกนิกกับครอบครัว ในอนาคต”


และอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานในจังหวัดสงขลา คือ การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ และ EXTREME ที่มีอุปกรณ์ที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในอาเซียน ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้จังหวัดสงขลาจะเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนานักกีฬา EXTREME, SURF และ SUP ของภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งจะนำมาสู่การเดินทางของนักกีฬา SURF, SUP และSKATEBOARD จากทั่วทุกมุมโลกสู่จังหวัดสงขลา พร้อมพัฒนาแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้กับจังหวัด ซึ่งนำมาสู่กระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจ้างงานในจังหวัด พร้อมสร้างโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในชุมชนได้ประกอบอาชีพ ซึ่งนำมาสู่การเป็น SPORTS CITY ที่ยั่งยืน”


นาย พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวว่า “จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบหมายให้ กกท. วางแผนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อความยั่งยืนนั้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลามีความแข็งแรงคือพื้นที่ชายหาดที่สวยงาม และ มีลักษณะคลื่นที่หลากหลาย เช่น เดือน มกราคม – มีนาคม หาดสมิหลา และ หาดชลาทัศน์ จะมีคลื่นที่แรง ซึ่งเหมาะกับการเล่น SURF และ เดือน เมษายน – ธันวาคม ทะเลจะมีน้ำที่นิ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่น SUP นักท่องเที่ยวสามารถพาย SUP BOARD ไปเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว ด้วยเหตุผลดังกล่าว กกท. จึงได้ศึกษาและวางแผนในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำที่มีอุปกรณ์ที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในอาเซียน ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พลุค้างคาว) และ SKATE PARK ที่ได้รับการรับรองจาก WORLD SKATE ณ พื้นที่หาดสมิหลา โดย กกท. เชื่อว่าการจัดศูนย์ฯแห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักกีฬาของประเทศไทย รวมถึง ทำให้ประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในด้านกีฬา EXTREME, SURF และ SUP ของภูมิภาคนี้”


นาย ณัฐ  ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันทุกประเทศในโลกได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. ได้วางยุทธศาสตร์ในการแย่งชิงนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม SPORTS LOVER ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ชอบเดินทางเป็นหมู่คณะ และ มีระยะเวลาพำนักที่ยาว ซึ่ง ททท.
ได้ทำงานร่วมกับ กระทรวงฯ และ กกท. พร้อมกำหนดปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประจำปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า พร้อมกำหนดรูปแบบการแข่งขันกีฬาแบบ SPORTS + ENTERTAINMENT เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดแสนวิเศษในประเทศไทย”

นายอําพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลาและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. และ ททท. ในการพัฒนาหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ทั้งในส่วน การพัฒนา SKATE PARK เพื่อรองรับการแข่งขันระดับโลกในอนาคต รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ภายหลังจากการจัดงานให้เป็นลานกิจกรรมเพื่อนันทนาการสำหรับทุกคนในการมา CAMPING, เล่น SUP, ปิกนิกพร้อมกับครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และสร้างความสุขให้กับชาวสงขลาทุกคน”
และภายในกิจกรรม AIR SEA LAND ครั้งนี้ทาง ผู้จัดการแข่งขัน ทั้งในส่วน กีฬาทางอากาศ, กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, กีฬากระดานยืนพาย และ SURF SKATE ยังได้ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนว่า


นาวาอากาศเอก วีระยุทธ  ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ กีฬาทางอากาศฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการในครั้งนี้ โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน SAMILA AIR SPORTS GAMES 2022 ในวันที่ 21 – 25 กันยายน ณ หาดสมิหลา ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขัน ทั้งหมด 3 ประเภท คือ กีฬาร่มบิน กีฬาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ กีฬาเอฟพีวีเรซซิ่ง หรือ โดรนเรซซิ่ง พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม AIR SHOW เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนมาสนุกสนานกับกีฬาทางอากาศ ณ หาดสมิหลาแห่งนี้”


นาย สมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จังหวัดสงขลา เปรียบเสมือน HOME OF BEACH VOLLEYBALL ของประเทศไทย โดยในปีนี้ เราได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติ รายการ AIR SEA LAND AVC BEACH TOUR 21th SAMILA OPEN ชิงเงินรางวัลกว่า USD20,000.00 ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2565 ณ บริเวณชายหาดสมิหลา ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมารับชมที่สนามแข่งขัน ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YOUTUBE TVA CHANNEL ในวันที่ 24 และ 25 กันยายน 2565 นี้”


นาย ชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “SONGKLA BEACH FESTIVAL ในครั้งนี้ได้กำหนดการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬาคือ กระดานยืนพาย และ SURF SKATE เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 350,000 บาท โดยพื้นที่หาดสมิหลาแห่งนี้เหมาะสมอย่างมากสำหรับการเล่นกระดานยืนพาย แต่สิ่งที่เป็น HIGHLIGHT ของการแข่งขันในครั้งนี้คือ การแข่ง SURF SKATE ภายใต้ทิวสนอันสวยงาม ซึ่งผมเชื่อว่านักกีฬาและนักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับประสบการณ์การเล่น SUP และ SURF SKATE ที่สุดแสนวิเศษ ณ หาดสมิหลาอย่างแน่นอน”

การแข่งขันมหกรรมกีฬา SONGKLA BEACH FESTIVAL จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 21 -25 กันยายน 2565 ณ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา และ กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ SAMILA BEACH LIFE FESTIVAL ที่ประกอบด้วยคลีนิคกีฬา, การออกร้านขายของในรูปแบบ FLEA MARKET, เทศกาลอาหาร รวมถึง MINI CONCERT ในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565

Facebook Comments Box


Spread the love

27 ก.ย. นี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกสุดในรอบ 59 ปี

27 ก.ย. นี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกสุดในรอบ 59 ปี
Spread the love

27 ก.ย. นี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกสุดในรอบ 59 ปี

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 27 กันยายนนี้  ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบ 59 ปี ปรากฏสว่างมากทางทิศตะวันออก  ดูได้ด้วยตาเปล่ายาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า  หากสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีกำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป  จะเห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี  และดวงจันทร์กาลิเลียนได้อย่างชัดเจน  เตรียมตั้งกล้องชวนคนไทยส่องดาวพฤหัสบดีใกล้โลก 4 จุดสังเกตการณ์หลัก เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

27 ก.ย. นี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกสุดในรอบ 59 ปี

 

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า วันที่ 27 กันยายน 2565 ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์​ ดวงอาทิตย์ โลก และดาวพฤหัสบดีจะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง เป็นตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ห่างจากโลกประมาณ 591 ล้านกิโลเมตร ปกติแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาใกล้โลกทุกปี และครั้งนี้ยังถือเป็นการโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 59 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2506 อีกด้วย

เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จะเห็นดาวพฤหัสบดีปรากฏสว่างมากทางทิศตะวันออก ดูได้ด้วยตาเปล่า ทุกภูมิภาคทั่วไทย หากฟ้าใส ไร้เมฆฝน สังเกตได้ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า หากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีกำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถสังเกตเห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์กาลิเลียน 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด คัลลิสโต ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งคืนดังกล่าวยังมีโอกาสเห็นเหตุการณ์ขณะที่ดวงจันทร์ไอโอเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี ในช่วงเวลาประมาณ 21:48 – 00:04 น. รวมถึงยังคงเห็นดาวเสาร์ปรากฏสว่างถัดจากดาวพฤหัสบดีไปทางทิศตะวันตกอีกด้วย 

27 ก.ย. นี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกสุดในรอบ 59 ปี

นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คืนวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สดร. จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก ชวนส่องแทบเมฆ และดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์ ณ 4 จุดสังเกตการณ์หลัก ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ สดร. ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 560 แห่ง ตั้งกล้องโทรทรรศน์ และจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ในครั้งนี้ด้วย ตรวจสอบจุดสังเกตการณ์ใกล้บ้านท่านได้ที่ https://bit.ly/MemberList-NARIT-DobsonianTelescope2022 

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป นายศุภฤกษ์ กล่าวปิดท้้าย

Facebook Comments Box


Spread the love

มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

Spread the love

มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ฯ

มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

 

มรภ.สงขลา นำผลิตผลความสำเร็จจากการดำเนินงานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ร่วมจัดแสดงในร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน เผยมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธล้นหลาม ได้รับคำชื่นชมจากผลเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2565 โอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี ประธานอนุกรรมการฯ ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการการรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง โดยมีธีมในการจัดบูธนิทรรศการครั้งนี้คือ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

มรภ.สงขลา ได้จัดแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 30 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นผลงานจากการดำเนินงานของ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน เกี่ยวกับการคัดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้บริสุทธิ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพดี และผลงานของ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี ผศ.ดร.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และ ผศ.ดร.ธิติมา พาณิชย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ไวน์ข้าว เส้นขนมจีนอบแห้ง ข้าวพองปรุงรส และผงชงดื่มทดแทนมื้ออาหารจากข้าว ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

จากการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมากจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปสู่การแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต รวมทั้งได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของ มรภ.สงขลา ที่เห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

Facebook Comments Box


Spread the love
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หน้าลานพระนอน วัดมหัตตมังคลลราม (วัดหาดใหญ่ใน) ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยพระปลัด พลกฤต กลฺยาณธมฺโม ดร. เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต 1 ร่วมแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุ 151 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอุปสมบท ได้ร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2559 ณ วัดมหัตตมังคลลราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. มีพิธีบวชนาค และในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.มีพิธีอุปสมบท

แถลงข่าว
แถลงข่าว

img_6809

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts