นศ.นาฏศิลป์ฯ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวด “FESCO 2019” มาเลเซีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Folk Dance

Spread the love

นศ.นาฏศิลป์ฯ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวด “FESCO 2019” มาเลเซีย  

โชว์การแสดงซัมเป็ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ประเภท Folk Dance

                นักศึกษานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา โชว์การแสดงซัมเป็งเวทีประกวด Festival Colors of the World 2019 ประเทศมาเลเซีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Folk Dance เผยผู้จัดเห็นผลงานทางเฟสบุ๊ค จึงติดต่อให้เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

                ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางคณะฯ เปิดสอนรายวิชาการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ซึ่งตนเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้และมีการสอนเต้นซัมเป็ง เมื่อได้รับเชิญจาก Mr.Deenoo Savoye Universiti Teknologi PETRONAS รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมประกวดในงาน FESCO 2019 (Festival Colors of the World) จึงคัดเลือกนักเต้นซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวนคน ประกอบด้วย 1. น.ส.ศิริรัตน์ ปันทะรัตน์ 2. น.ส.กนกวรรณ รักษาพล 3. น.ส.ธัญลักษณ์ สารรัตน์ 4. น.ส.ชนนิกานต์ คงศัพท์ 5. นายณัฐกานต์ ฤทธิฉิ้ม 6. นายปริญญา สุทธิวิลัย 7. นายสิทธิพร มุกสิกสงค์ และ 8. นายพิรเดช วิเชียรรัตน์ เข้าร่วมการประกวดระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีตนและ อ.รัชยา วีรการณ์ เป็นผู้ควบคุมการแสดง

                ผศ.ทัศนียา กล่าวว่า นอกจากนั้น ในภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งมี อ.รัชยา วีรการณ์ เป็นผู้สอน ทางหลักสูตรเล็งเห็นว่าการเข้าร่วมประกวดยังประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง จึงส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 34 ทีม จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับประถม ระดับมัธยม และ ระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏว่าทีมจาก มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ประเภท Folk Dance

                รู้สึกภูมิใจมากกับรางวัลที่ได้มา แม้ มรภ.สงขลา จะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ ในภาคใต้ แต่สามารถทำให้ต่างชาติเห็นผลงานของเราจากเฟสบุ๊ค จึงติดต่อมาให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่สำคัญที่สุด เราในฐานะครูต้องสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา เพื่อพวกเขาจะได้นำองค์ความรู้จากการไปครั้งนี้มาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ นอกจากนั้น ยังสามารถทำให้มาเลเซีย อินโดนีเซียได้เห็นว่าประเทศไทยยังคงรักษาศิลปะการแสดงประเภทนี้ไว้” ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าว

                ด้าน น.ส.ศิริรัตน์ ปันทะรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา หนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวด และนำเสนอการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ใช้เวลาฝึกซ้อมการแสดงประมาณ 3 อาทิตย์ และฝึกซ้อมนำเสนอประมาณ 2 วัน วินาทีที่ได้ยินเสียงประกาศว่า มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รู้สึกดีใจมาก ยิ่งตอนขึ้นไปรับรางวัลยิ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมาเผยแพร่การแสดงยังต่างประเทศ อยากขอบพระคุณคุณครู เพราะหากท่านไม่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ตนและเพื่อนๆ ก็คงไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติ สำหรับตนแล้วรางวัลที่ได้รับเป็นเพียงผลของการเรียนรู้ เพราะตลอดเวลาของการฝึกซ้อมทำให้ได้เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ ทุกคนและความทุ่มเทของคุณครูที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และพยายามทำมันให้สำเร็จด้วยกัน

                นายณัฐกานต์ ฤทธิฉิ้ม นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา กล่าวว่า ขอขอบคุณประสบการณ์ใหม่จากคุณครูทราย คุ้มค่ายิ่งกว่าการมาแข่งคือการได้ความรู้มากมายหลากหลายรูปแบบ และเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ฝันตั้งแต่ปี 1 ว่าอยากมาลองขึ้นเวทีนานาชาติ และสะสมประสบการณ์ในการเต้นรองเง็งจากคุณครูบุ่ย ครูเชาว์ ครูทราย ครูแม็ก พี่แม็ก ที่สั่งสอนและแนะนำเทคนิคต่างๆ ขอขอบคุณมากๆ ที่ทำให้ฝันครั้งนี้เป็นจริง ขอขอบคุณครูอ้อที่ช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกทุกอย่างในการแข่งครั้งนี้จนผ่านพ้นไปด้วยดี

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: