นิพนธ์ ประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ร่วมกับส่วนราชการใน จ.สงขลา เน้นย้ำให้ความช่วยเหลือ ปชช.

นิพนธ์ ประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ร่วมกับส่วนราชการใน จ.…

Read More