แถลงข่าวฅนเทพา ไม่ยอมรับการตัดสินใจโดยพละการของ รมต.พลังงาน

Spread the love

….แถลงข่าว เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน…


ฅนเทพา ไม่ยอมรับการตัดสินใจโดยพละการของ รมต.พลังงาน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เหยียบย่ำหัวใจ “ฅนเทพา” หลายหมื่นคน ที่เทใจสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพามาโดยตลอด ทั้งที่รู้ว่าโรงไฟฟ้าเทพามีประโยชน์อนันต์ทั้งคนเทพาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการตัดสินใจของรัฐมนตรีพลังงานจึงไม่เป็นธรรมที่ไปฟังคนส่วนน้อยและส่วนใหญ่เป็น NGOs นอกพื้นที่ เราเห็นว่า
การตัดสินใจเชิงนโยบายในครั้งนี้ มีความฉ้อฉล ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย และมีกลิ่นอายของผลประโยชน์แอบแฟง เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอประกาศกำหนดมาตรการในการต่อสู้ดังต่อไปนี้
1. เราจะไปที่ สภ.เทพา แจ้งความดำเนินคดี รมต.พลังงาน ตามมาตรา 157 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงที่เกินกว่าอำนาจของ รมต. เพราะการตัดสินใจเรื่องโครงการเป็นอำนาจของ ครม. และ กฟผ. เป็นนิติบุคคล รมต. จึงไม่มีอำนาจไปตกลงให้ยุติคดีระหว่าง กฟผ. กับ NGOs
2. เราไม่ยอมรับและขอคัดค้านข้อตกลงทั้งหมดและขอเรียกร้องให้ยกเลิกและฉีกข้อตกลงดังกล่าวทิ้งไป เพราะเป็นข้อตกลงที่ขาดความชอบธรรมฝ่ายเดียวไม่มีฝ่ายสนับสนุนร่วมด้วย
3. ฅนเทพา จะไปยื่นต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและไต่สวนฉุกเฉิน
4. ตัวแทน “ฅนเทพา” หลายร้อยคน จะเดินทางขึ้นไปฟังคำตอบที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และจะปักหลักต่อสู้เช่นเดียวกับ NGOs จนกว่ารัฐบาลจะสั่งยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
5. เราจะยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป
…เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน….คุณ พณวรรธน์ พงศ์ประยูร และ คุณ หลี สาเมาะ ผู้ให้สัมภาษณ์
…ด้วยจิตคารวะ…

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts