แถลงข่าวฅนเทพา ไม่ยอมรับการตัดสินใจโดยพละการของ รมต.พลังงาน

Spread the love

….แถลงข่าว เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน…


ฅนเทพา ไม่ยอมรับการตัดสินใจโดยพละการของ รมต.พลังงาน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เหยียบย่ำหัวใจ “ฅนเทพา” หลายหมื่นคน ที่เทใจสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพามาโดยตลอด ทั้งที่รู้ว่าโรงไฟฟ้าเทพามีประโยชน์อนันต์ทั้งคนเทพาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการตัดสินใจของรัฐมนตรีพลังงานจึงไม่เป็นธรรมที่ไปฟังคนส่วนน้อยและส่วนใหญ่เป็น NGOs นอกพื้นที่ เราเห็นว่า
การตัดสินใจเชิงนโยบายในครั้งนี้ มีความฉ้อฉล ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย และมีกลิ่นอายของผลประโยชน์แอบแฟง เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอประกาศกำหนดมาตรการในการต่อสู้ดังต่อไปนี้
1. เราจะไปที่ สภ.เทพา แจ้งความดำเนินคดี รมต.พลังงาน ตามมาตรา 157 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงที่เกินกว่าอำนาจของ รมต. เพราะการตัดสินใจเรื่องโครงการเป็นอำนาจของ ครม. และ กฟผ. เป็นนิติบุคคล รมต. จึงไม่มีอำนาจไปตกลงให้ยุติคดีระหว่าง กฟผ. กับ NGOs
2. เราไม่ยอมรับและขอคัดค้านข้อตกลงทั้งหมดและขอเรียกร้องให้ยกเลิกและฉีกข้อตกลงดังกล่าวทิ้งไป เพราะเป็นข้อตกลงที่ขาดความชอบธรรมฝ่ายเดียวไม่มีฝ่ายสนับสนุนร่วมด้วย
3. ฅนเทพา จะไปยื่นต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและไต่สวนฉุกเฉิน
4. ตัวแทน “ฅนเทพา” หลายร้อยคน จะเดินทางขึ้นไปฟังคำตอบที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และจะปักหลักต่อสู้เช่นเดียวกับ NGOs จนกว่ารัฐบาลจะสั่งยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
5. เราจะยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป
…เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน….คุณ พณวรรธน์ พงศ์ประยูร และ คุณ หลี สาเมาะ ผู้ให้สัมภาษณ์
…ด้วยจิตคารวะ…

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics