Depa จัดเสวนา SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา

Spread the love

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์  2561    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  จัดเสวนา การจัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก – ค้าส่ง  ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       โดยมี  นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิด    พร้อมด้วยนายกวิศพงษ์  สิริธนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  นายก้องเกียรติ  พรสุวรรณกุล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงจลา  นายประชา  อัศวธีระ ผจก.สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภูเก็ต  คุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา  กรรมการบริหาร บ.โอเดียนสโตร์เซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์จำกัด  คุณวรนันท์  จันทรรัศมี  กรรมการบริหาร บ.ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังกันอย่างมากมาย 

การเสวนาครั้งนี้จะเน้นการซื้อขาย ด้วยเทคโนโลยี่ดิจิตัล  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบด้าน SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics