ดร. วิษณุ เครืองาม   เป็นประธานในพิธีปิดทองฐานหลวงพ่อทวด จังหวัดสงขลา

Spread the love

รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีปิดทองบริเวณฐานหลวงพ่อทวด ณ บริเวณลานหน้าองค์หลวงพ่อทวด ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณู ปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) จังหวัดสงขลา

วันนี้ (ก.พ. 61) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานหน้าองค์หลวงพ่อทวด ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) จังหวัดสงขลา ฯพลฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ   ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีปิดทองฐานหลวงพ่อทวด พร้อมด้วย

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายโจวไห่  เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําสงขลา        

นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายอำพล  พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา

นายอนุสรณ์  ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีฯ ครั้งนี้

            สมเด็จเจ้าพะโคหรือหลวงพ่อทวด เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระอริยะจนได้สมญาว่า หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” เล่าสืบกันมาและขยายวงกว้างออกไปกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างฝังใจตลอด ๔๐๐ ปี หลวงพ่อทวดเป็นที่สักการะและเป็นแบบอย่างของชาวพุทธคนไทยทุกคน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาชาวต่างประเทศ ท่านมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ใช้ความรู้สติปัญญาช่วยเหลือบ้านเมืองและสังคม จนได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้นำวิชาความรู้ จาริกสู่บ้านเกิด ณ คาบสมุทรสทิงพระ หรือที่รู้จักกันในนาม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ที่เรืองรองไปด้วยทรัพยากร วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาและสถาปัตยกรรมโบราณควรค่าแก่การศึกษา

           สำหรับรูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดเป็นเนื้อนวโลหะ ขนาดหน้าตักกว้าง เมตร ประดิษฐานบนอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ นับเป็นรูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดเนื้อนวโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยซุ้มใบโพธิ์ด้านหลังองค์หลวงพ่อทวด ได้รับแนวความคิดมาจากตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยรูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดองค์นี้ทำพิธีเททองทั้งหมด ครั้งก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันที่ ธันวาคม พ. ศ. 2558 และทำพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่  กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts