กูรู ถล่มความรู้ ม.หาดใหญ่ในการตลาดพลิกโลก ลึก-แรง-เร็ว

Spread the love

วันเสาร์ที่  3 ก.พ.2561  สมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 13  ภายใต้ธีมงานการตลาดพลิกโลก!! ลึกแรงเร็ว ได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยานุรักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวเปิดงาน ว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมในวันนี้อาจกล่าวได้ว่า  เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจอีกทางหนึ่ง ในวันที่ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ     ให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอด  ในยุคที่การตลาดมีการแข่งขันรุนแรง  ผู้ประกอบการธุรกิจ  ต้องปรับตัวแบบ 360 องศา  และ รู้รอบ  รู้ลึก  รู้จริง  เพื่อจะได้นำพาธุรกิจให้เติบโตต่อไป


การจัดงานในวันนี้ เพื่อเปิดเวทีให้ความรู้การตลาดแก่ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดได้เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากด้วยประสบการณ์อาทิ ดร.เอกก์ ภัทรธนสกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์  ,คุณดั่งใจถวิน อนันตชัย COO & MD, INTAGE Thailand , คุณสุนาถ ธนสารอักษร กรรมการผู้จัดการบริษัทแรบบิท เทลล์ จำกัด , คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์การมหาชน บริษัท บีอีซี เวิร์ด จำกัด (มหาชน)   

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics