นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันฟาดแส้

Spread the love

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันฟาดแส้

 

ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นำนักศึกษาของทางคณะฯ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ มทร.วิชาการ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ในการนี้ นายสังข์เพชร เพชรสังข์ นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาการผลิตสัตว์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟาดแส้ ประเภทชายเดี่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: