ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่1/2561

Spread the love

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ณ ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่  ได้จัดงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น โดยมีคุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงาน    นางชไมพร ณ พัทลุง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สธวท.สงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา บมจ.หาดทิพย์ สโมสรโรตารี่โคกสเม็ดชุด บ.พันธ์วิศวกรรมจำกัด สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฉัตรทองพร๊อดเพอร์ตี้ และห้างฯโอเดียนแฟบั่นมอลล์หาดใหญ่ 

โดยมี คุณประทีป   แก้วบริสุทธิ์   ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.หาดทิพย์,   คุณวิลาวัลย์  ศรีสุวัฒน์  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา   ดร.นิศากร   ทองคำ นายกสโมสรโรตารี่โคกเสม็ดชุน,   คุณนิภา  ชวลิตธำรง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้า จังหวัดสงขลา, และคุณจิดาภัทร เศียรอุ่น รองประธานฝ่ายกิจกรรมสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics