สมศักดิ์ ตันติเศรณี เปิดตัว ศูนย์ประสานงาน ทีมสงขลาใหม่

Spread the love

วันอังคารที่ 26 มกราคม  2564  ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์  ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  หัวหน้าทีมสงขลาใหม่  ได้จัดทำพิธีเลี้ยงพระและเปิดป้ายสำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทีมสงขลาใหม่   ไม่่ว่าจะเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลของแต่ละหน่วยเข้าร่วมกันทุกเขตและผู้มาร่วมงานแสดงความยินดีอีกคับคั่ง  พร้อมกับสโลแกนว่า พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง คนบ่อยางเราดูแล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts