ไทยเวียตเจ็ท ออกมาตรการช่วยเหลือ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ โรคโควิด-19

Spread the love

กรุงเทพฯ, 26 มกราคม 2564 – สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ออกมาตรการเพิ่มเติมในการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ซึ่งทำการจองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่ มกราคม 2564 โดยมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 ทางดังนี้  

  1. เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร) โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยจะต้องดำเนินแจ้งการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  
  2. เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงินสำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป (Credit Shell) โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ 90 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม โดยจะต้องดำเนินการแจ้งขอเก็บวงเงินเสร็จสิ้นอย่างน้อย ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า  โดยสามารถเลือกติดต่อได้ ช่องทาง ดังนี้  

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2L6Yv4z(ช่องทางแนะนำ)  
  2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 089 1909  
  3. ทางไลน์ @Thaivietjet  
  4. ทางอีเมลที่ vz.support@vietjetair.com  

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร โดยได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts