ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 167 ราย

Spread the love

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 167 ราย ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563

วันนี้ (26 ม.ค. 64) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสำเริง สินธูระหัฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 จำนวน 167 ราย โดยมีนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ต้องราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด     

         

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติสืบไป

ทั้งนี้ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษดังกล่าว ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว และออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม จำนวน 167 คน โดยผู้ต้องราชทัณฑ์กลุ่มนี้เป็นผู้มีความประพฤติดี ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และไม่เป็นภัยต่อสังคม รวมทั้งผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ที่มีการอบรมในหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้มีความรู้ติดตัว สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยทุกคนต่างตั้งใจรับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี ตลอดจนธรรมศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างมีปกติสุขเป็นประชาชนที่ดีต่อไป

จากนั้น ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติๆ ที่มารอรับบริเวณด้านหน้าทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts