มรภ.สงขลา ชวน นศ. Speaking English กับเจ้าของภาษา ผ่านโปรแกรม Zoom

Spread the love

มรภ.สงขลา ชวน นศ. Speaking English กับเจ้าของภาษา ผ่านโปรแกรม Zoom

                งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teachers โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มรภ.สงขลา ทุกชั้นปีที่สนใจ ได้ฝึกพูดและพัฒนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรงผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. (จำกัดครั้งละ 40 คน) เริ่มอบรมครั้งที่ 1 หัวข้อสนทนา Family โดยอาจารย์ Gary Linton เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษาและผู้สอนในหัวข้อที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ Robert Steven Judge ที่จะมาพร้อมกับหัวข้อ Food

                นักศึกษาผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://cc.skru.ac.th/trainpro/?z=regis&d=3 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา มรภ.สงขลา โทร. 074-260290 เบอร์ภายใน 1875

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts