ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่จัดแข่งแอโรบิกแดนซ์ระดับประถมฯครั้งที่11/2561

Spread the love

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี2561 ขึ้น โดยมีนายปราโมทย์  สงสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต2 เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรโรงเรียน  และนักเรียน โดยมีคุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงาน 

สำหรับแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ ระดับประถม ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนากีฬาในขั้นพิื้นฐาน ให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

การจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เขต1-3 โดยจะทำเป็นโครงการต่อเนี่องกันไปทุกปี ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆดังนี้ โรงเรียนเรวดี พัทลุง, บ้านโปะหมอ ,เทศบาล4(วัดคลองเรียน) ศรีสครมูลนิธิ,อนุบาลปากพะยูน.ส่องแสงวิทยา,พัฒนศึกษา,บ้านนาทวีและบ้านการแสดงครูโบว์สงขลา รวมจำนวน 9 ทีม 8 โรงเรียน

ผลการแข่งขันแอโรบิค ระดับประถมศึกษา ชิงแชมป์จ.สงขลา ครั้งที่ 11 ณ ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ 19-1-62
-รางวัลชนะเลิศ ได่แก่โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโปะหมอ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพัฒนศึกษา , โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts