ม.หาดใหญ่ จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ปีที่ 27) และวันคล้ายวันเกิด ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้ง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม  2567  ณ อาคารศูนย์ประณีตศ…

Read More

โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมน…

Read More

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “พิชามญชุ์ ทองคง” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “พิชามญชุ์ ทองคง” นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค…

Read More

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” ร่วมผลักดันชุมชนย่า…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พร…

Read More
Verified by ExactMetrics