เปิดแล้ววววว…… งานสมโภช 182 ปี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เซ่งฮ่องเหล่าเอี๋ย ประจำปี 2567

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภช 182 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เซ่งฮ่องเหล่าเอี๋ย ประจำปี 2567 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป
 
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567  ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสมโภช 182 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เซ่งฮ่องเหล่าเอี๋ย ประจำปี 2567 โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสักกพันธุ์ อนันต์พงค์ ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เซ่นไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองและผูกผ้าเสาหลักเมือง จากนั้นได้มีการยกเสาเทวดาหรือเสาโกเต็ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของงาน โดยในงานมีการประดับตกแต่งโคมไฟจีนตลอดถนนนางงาม เพื่อสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
 
 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือสงขลา   และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาขึ้นทุกปี เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนการท่องเที่ยวของเมืองสงขลาให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และบรรยากาศของย่านเมืองเก่าสงขลา การแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณี ภาพถ่ายและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา รวมถึงช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่าอีกด้วย
 
📌 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีกราบไหว้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีลงเสาโกเต็ง ประมูลตะเกียงและธงประดับเสาโกเต็ง ประมูลผลไม้มงคล พิธีลอยประทีป ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ส่ำเล้งเตียน) และ กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มบุญ 9 ห้อง 9 บาท ณ ลานเปิดฟ้า ศาลเจ้ากวนอู การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ตลอดถนนนางงาม การแสดงสิงโต เชิดมังกร 5 สี 5 มงคล ลั่นกลอง แสง สี เสียง และการแสดงงิ้วทุกค่ำคืน
 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics