มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน…

Read More

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้สูงอายุขา 2 ข้างอ่อนแรง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้สูงอายุขา 2 ข้างอ่อนแรง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชา…

Read More
Verified by ExactMetrics