มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ อพ.สธ. สินค้า OTOP

มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศ…

Read More

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื…

Read More

ประธานบอร์ดไอแบงก์ ลงใต้พบปะ ‘ทวี สอดส่อง’ เดินหน้าเร่งหารือ ศอ.บต. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการมุสลิม

ประธานบอร์ดไอแบงก์ ลงใต้พบปะ ‘ทวี สอดส่อง’ เดินหน้าเร่งหารือ…

Read More
Verified by ExactMetrics