เปิดแล้วตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง พัทลุง

Spread the love

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม  2561 นายศิลป์ชัย  รามณีย์  ปลัดจังหวัดพัทลุง   ได้เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง   ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง บนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ห่างจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตป่าพะยอม เพียง 500 เมตร เป็นตลาดนัดต้นไม้ของชุมชนที่แรกของจังหวัดพัทลุง โดยจะทำการเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  โดยมีนายสุรศักดิ์  เย็นทวี  กรรมการผู้จัดการตลาดนัดชายคลอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดตลาดนัดครั้งนี้ เพราะคนในชุมชนบ้านตลิ่งชัน เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงร่วมมือกันจัดตั้งเป็น “ตลาดนัดต้นไม้ชายคลองและการท่องเที่ยวชุมชน ” เพื่อเป็นแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ต้นไม้ งานศิลปะ-หัตกรรม อาหารและขนมพื้นบ้าน โดยคาดหวังว่าผลจากการดำเนินดังกล่าวจะทำให้เกิดอาชีพในชุมชน แล้วยังส่งในเชิงบวดต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการอนุรักษ์และขยายพันธ์ต้นไม้หายากหลายชนิด มีการเพิ่มพื้นที่ป่า และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามในชุมชน  สร้างความประทับใจแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ดังสโลแกนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพัทลุงที่กำหนดเป็นเมือง “เขา ป่า นา เล”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts