ชาวประมงสงขลาเดือดร้อนหนัก ยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในการประกอบอาชีพประมง

Spread the love

ชาวประมงสงขลากว่า 500 คน เดือดร้อนหนัก เดินทางยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในการประกอบอาชีพประมง

วันนี้ (1 ส.ค. 61)  ตัวแทนชาวประมงในจังหวัดสงขลา นำโดยนายพิชัย บูรณวัฒน์ รองนายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมด้วยพี่น้องชาวประมงจังหวัดสงขลากว่า 500 คน ได้รวมตัวกันที่หน้าบริเวณศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงและเร่งแก้ไขปัญหาการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมง

นายพิชัย บูรณวัฒน์ รองนายกสมาคมประมงสงขลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการออกกฎหมาย พรก. กฎระเบียบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม ซึ่งชาวประมงได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำรงอาชีพประมงให้คงอยู่ แต่กฎระเบียบข้อบังคับที่ออกมาไม่สอดคล้องกับวิถีการทำประมงอย่างแท้จริง จึงทำให้การแก้ปัญหาในภาคการประมงหลายๆ ด้าน ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการทำประมงมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลายภาคส่วนยังไม่ได้บูรณาการร่วมกันทำให้เกิดการเข้าใจที่ผิดพลาด ระหว่างปฏิบัติงาน แต่ส่งผลให้ชาวประมงเป็นผู้รับความผิด โดยที่ผ่านมาในการตรวจจับกุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในการตรวจตราจับกุมผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนของการทำประมงที่ผิดกฎหมาย แต่กลับมุ่งเน้นในการตรวจตราการจดบันทึกเอกสาร เช่น แบบบันทึกเวลาพนักงานสัญญาจ้างแรงงานเอกสารการจ่ายค่าจ้างการแสดงสถานะทางบัญชีธนาคารของแรงงาน ฯลฯ ซึ่งมีอัตราโทษความผิดที่ร้ายแรง

เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับหนังสือข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งหลังจากการเข้ายื่นหนังสือจะมีการรอผลการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลภายในระยะเวลา 8 วัน หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็พร้อมที่จะหยุดทำการประมงเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics