จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

Spread the love

จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ (1 ส.ค. 61) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว  โดยมีนายเชาวลิตร นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวว่า  การเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวสืบเนื่องจากได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2561 จากการชำรุดของสันเขื่อนเซเปียและเซน้ำน้อย ในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแห่งชาติและได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาในฐานะเลขานุการศูนย์ อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา (ศปภ. ) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขึ้น

สำหรับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว จังหวัดสงขลาจัดทำขึ้นตามข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ขอให้จังหวัดมีที่มีความพร้อม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมและให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประสงค์บริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยางอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ บริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยชื่อบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปสปป. ลาว” จังหวัดสงขลา บัญชีเลขที่ 670-1-01899-8 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถบริจาคได้ที่งานกาชาดประจำปี 2561 ณ สนามสระบัว อำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 – 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 22.00 น.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics