นศ.ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา คว้า 3 เหรียญทอง ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับชาติ

Spread the love

นศ.ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา คว้า 3 เหรียญทอง
ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับชาติ

 

                นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทองประกวดเดี่ยวเครื่ องดนตรีไทย ระดับชาติ สุดเจ๋งชนะเลิศขลุ่ยเพียงออ พ่วงรองชนะเลิศปี่ ฆ้องวงใหญ่

                ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทั กษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลปรากฏว่า นายศราวุฒิ รักบางบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภทขลุ่ยเพียงออ เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น ระดับอุดมศึกษา นายศิริชัย เวชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  (เหรียญทอง) ประเภทฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น ชั้น และ นายสิทธินนท์ อินทร์มณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 (เหรียญทอง) ประเภทปี่ในเพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น ระดับอุดมศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics