มรภ.สงขลา  จัดอบรมฟรีหลักสูตรการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมทำไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล

ดึง นศ.-ผู้สนใจ ฝึกทำธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการใหม่

           

                มรภ.สงขลา ประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมฟรีหลักสูตรการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล หวังช่วยสร้างทักษะอาชีพนักศึกษา ปั้นผู้ประกอบการใหม่ ด้านนักวิจัยเตรียมนำข้าวหอมนิลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไป 7 เท่า พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหลากหลาย

                น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 61 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ว่า เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นในด้านอาหารและด้านเกษตร ที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการให้ทักษะต่างๆ แก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้เอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                น.ส.อมราวดี กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มดังกล่าว จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพเดิมที่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโยเกิร์ต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ประเภท ส่วนผสมต่างๆ ในไอศกรีมและโยเกิร์ต วิธีผลิตไอศกรีมและโยเกิร์ต ความรู้ด้านฮาลาลและฟู้ด เซฟตี้ (Food safety) ไปจนถึงฝึกปฏิบัติทำไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล และเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของศูนย์บ่มเพาะฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครสมัครออนไลน์ได้ที่ skru-ubi@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา โทร. 080-5390924 หรือ 074-260249              

                ด้าน ดร.ธิติมา พานิชย์ อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้จัดทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกข้าว 2 ชนิดนี้เพราะนอกจากข้าวเหนียวดำจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกายของคนเราแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านสรรพคุณทางยาอีกด้วย เนื่องจากมีสาระสำคัญที่ชื่อแกมมา-โอโรซานอล ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สามารถลดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์

                ส่วนข้าวหอมนิลมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมมาก อีกทั้งยังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นพันธุ์ข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางหารครบถ้วนมากกว่าข้าวสีอื่น เมื่อเทียบกับข้าวทั่วไปแล้วข้าวหอมนิลมีคุณค่าทางอาหารสูงมากกว่าถึง 7 เท่า โดยประโยชน์ที่เด่นชัดคือ มีสาร proanthocyanidin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซีและเอ ทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักด้วย

                ดร.ธิติมา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการอบรมผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิลแล้ว ยังมีการอบรมไอศกรีมจากข้าวหอมนิลในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิไอศกรีมกะทิข้าวหอมนิล ไอศกรีมเห็ดหูหนูผสมข้าวหอมนิล ไอศกรีมเผือกผสมข้าวหอมนิลไอศกรีมเจลาโต้ข้าวหอมนิล ซอสราดไอศกรีม ขนมปังและวาฟเฟิลสำหรับทานคู่กับไอศกรีมวิทยากรเป็นทีมงานคณาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวม 7 ท่านโดยอาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละผลิตภัณฑ์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics