กรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน “ดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข”

Spread the love

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน “ดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข”คืนความสุขให้ชาวสงขลาพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

ที่บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข” โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กงสุลใหญ่อินโดนีเซียและมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครสงขลา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาของชาติ ทางด้านวรรณศิลป์ดุริยางค์ศิลป์และคีตศิลป์ ผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การแสดงดนตรีในสวนสัญจร “สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข” ในครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อในการสร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในชาติ ตามยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทย ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาหลอมรวมกันทำกิจกรรมอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดความสุขทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมือง ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง จึงมีแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจและน่าศึกษา ซึ่งการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้นำกิจกรรมดนตรีในสวนสัญจรมาที่จังหวัดสงขลานับว่าเป็นโอกาสที่ดี ถือได้ว่าเป็นการคืนความสุข ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน อีกทั้งทำให้ประชาชนในจังหวัดสงขลามีความสุขและภูมิใจในการเป็นคนสงขลา

สำหรับกิจกรรมในค่ำคื่นนี้ผู้เข้าร่วมงานได้อิ่มเอมและมีความสุขจากบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงศิลปินขวัญใจชาวใต้ เอกชัย ศรีวิชัย ที่มามอบความสุขผ่านบทเพลงให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาและทำให้ผู้มาเยือนจังหวัดสงขลาประทับใจกับความสวยงามของจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ชอปปิ้ง อาหารที่อร่อย และมิตรภาพของชาวจังหวัดสงขลาที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics