เปิดมหกรรมสินค้า ภาคการเกษตรและของดีเมืองย่าโม-โคราช

Spread the love

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน  2561  นายมานพ  แก้วอำพร  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทส สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และของดีเมืองย่าโม-โคราช โดยมีนายอนุชา  ยาอีด รักษาการแทนเกษตรจังหวัดจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ    พร้อมกันนี้นางธัญธิดา  ศรีสุระ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรม พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่แปรรูป งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561   

สำหรับสินค้าส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่มาขายเองราคาไม่แพง  พร้อมจัดรายการบนเวทีและจัด “นาทีทอง” และเล่นเกมแจกรางวัลทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561 ณ ลาน Event Hall ชั้น B ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics