สถาบันฮาลาล ม.อ. เตรียมจัด “World Hapex 2018” เดินหน้ายกระดับสินค้า – บริการ ฮาลาล สู่ตลาดโลก

Spread the love

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน “World Hapex 2018” ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation)” เดินหน้ายกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

วันนี้ (27 มิ.ย. 61) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายศักรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าว งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 (World Hapex 2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนาด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation)” ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาล โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาลต่อไป

ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ, การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU), การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ, การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม”, การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ “International Conference on Halal innovation in Products and Services 2018”, การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล, การทอล์คโชว์ หัวข้อ ”SMEs HALAL”, การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี…ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน”, กิจกรรมวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ, การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics