การแข่งขันแอโรบิคด้านซ์ ระดับประถมศึกษา 2559

Spread the love

วันที่ 15 ธันวาคม 2559    ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ชั้น 5  ได้จัดการแข่งขันแอโรบิคด้านซ์ ระดับประถมศึกษา วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายธวัชขัย พรหมรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 , พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา , นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ,นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักเรียน และ สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขัน แอโรบิคด้านซ์ ระดับประถมศึกษา วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร กีฬาเรือใบประเภท Ok ทรงได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนากีฬาในชั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การแข่งขันครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมจำนวน 7 ทีม ได้แก่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ , โรงเรียนบ้านฉลุง , โรงเรียนโปะหมอ , โรงเรียนกิติวิทย์บ้านพรุ , โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ , โรงเรียนเรวดีพัทลุง และโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา   โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษาพร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ภายในงานนี้ นายธวัชขัย พรหมรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ได้มอบเสื้อสามารถ ให้แก่ นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันของการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยดีมาโดยตลอดยาวนานหลายป

ผลการแข่งขันแอโรบิคด้านซ์ ระดับประถมศึกษา  ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเรวดีพัทลุง
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโปะหมอ
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉลุง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics