เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ

ข่าวเด่น
Spread the love

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถานศึกษาและภาคเอกชน จัดสัมมนา “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การบรรยายหัวข้อ “สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ” เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่การทำงาน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพที่มีมาตรฐานอาชีพรองรับ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ นำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนได้ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังกล่าวถึง จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการเข้ารับการประเมินของนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคลากรในอาชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอาชีพ หันมาสนใจถึงคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้ามารับการประเมินและการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “HOW TO DRIVE ORGANIZATION WITH OCCUPATIONAL STANDARDS” ซึ่งในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายการใช้ระบบฐานข้อมูลและแบ่งกลุ่มเข้าห้องสัมมนาในแต่ละสาขาอาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ห้องย่อย เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ข่าวเด่น
ข่าวการศึกษา

img_0362 img_0363 img_0408 img_0410 img_0417

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics