การลงทุนในอินโดนีเซีย

Spread the love

รูปภาพ
img_0429                                                                                                                                                                  img_0465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26   ตุลาคม    59
การประชุมการลงทุนในอินโดนีเซีย โดยสถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา ที่โรงแรมโนโวเทล ชั้น6 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อส่งออก แรงงาน-สวัสดิการ นำเข้าทดแทนและอุตสาหกรรมปลายน้ำ สาธารณูปโภค ด้านโรงงานไฟฟ้าความแรง 35 GW,ท่าเรือ 24 แห่ง สนามบิน 15 แห่ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมทางทะเล เช่น อู่ต่อเรือ ประมงและห้องเย็น ภานในปี2562 ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts