การลงทุนในอินโดนีเซีย

Spread the love

รูปภาพ
img_0429                                                                                                                                                                  img_0465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26   ตุลาคม    59
การประชุมการลงทุนในอินโดนีเซีย โดยสถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา ที่โรงแรมโนโวเทล ชั้น6 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อส่งออก แรงงาน-สวัสดิการ นำเข้าทดแทนและอุตสาหกรรมปลายน้ำ สาธารณูปโภค ด้านโรงงานไฟฟ้าความแรง 35 GW,ท่าเรือ 24 แห่ง สนามบิน 15 แห่ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมทางทะเล เช่น อู่ต่อเรือ ประมงและห้องเย็น ภานในปี2562 ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics