เทศบาลเมืองควนลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองควนลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Spread the love

เทศบาลเมืองควนลังจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉาย กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองควนลัง
 
เทศบาลเมืองควนลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมือง ควนลัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา หลังจากนั้นประธานในพิธี เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพาน เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง (บ้านบางแฟบ) จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง หลังจากเสร็จพิธีได้ร่วมกันบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
 
 
            โดยกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี” เป็นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
เทศบาลเมืองควนลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics