เปิดแล้ว งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2567

เปิดแล้ว งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2567
Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2567

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะปู่ทวดหัวเขาแดงและองค์พระศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้า สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

        ช่วงเย็นวันนี้ (21 พฤษภาคม 2567) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณปะรำพิธีชั่วคราว (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

       นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงานว่า เทศบาลนครสงขลาร่วมกับ 5 สมาคมจีน ได้กำหนดจัดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน อีกทั้งให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสสักการบูชา ขอพรปู่ทวดหัวเขาแดงและองค์พระศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าชั่วคราวแห่งนี้ในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ชาวจังหวัดสงขลาเชื่อว่าปูทวดหัวเขาแดงเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ที่จะขจัดปัดเป่าภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็น วาตภัย, อุทกภัย, อัคคีภัย, โจรภัย ให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงที่นำเรือออกจับปลา เมื่อแล่นเรือผ่านศาลปู่ทวดหัวเขาแดง ก็จะจุดประทัดถวายสักการะ ด้วยเชื่อว่าปู่ทวดหัวเขาแดงจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการเดินเรือ สำหรับกิจกรรมน่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การสวดทำวัตรเช้า – ค่ำ การประทับทรงองค์เจ้าต่าง ๆ การแห่ขบวนพระรอบเมือง พิธีสะเดาะเคราะห์ข้ามสะพานอายุวัฒนะ การประมูลวัตถุมงคล พิธีลุยไฟ พิธีเทกระจาด ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้รับความร่วมมือจาก 5 สมาคมจีน ชมรมสตรีสงขลา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ห้างร้านและบริษัทเอกชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี

       ด้านนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่หัวเขาแดงปากน้ำเมืองสงขลา เป็นที่นับถือศรัทธาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง มาเป็นเวลาช้านาน การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะปู่ทวดหัวเขาแดงและองค์พระศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีงามด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้มีเงินไหลเวียนจากการ จับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ในการนี้ อยากจะฝากทุกท่านร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ ด้วยการช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้รับทราบอย่างทั่วถึง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics