กรมศุลกากรตรวจยึด บุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

Spread the love

  กรมศุลกากรตรวจยึด บุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

           ตามแผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และกองสืบสวนและปราบปราม    ในการสืบสวนหาข่าวและสกัดกั้นขบวนการค้าบุหรี่และสุราเถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ นายพชร อนันต์ศิลป์    อธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการให้ นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรวางแผนร่วมกับ 

นายยุทธนา  พูลพิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์  ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม

นายไตรทิพย์  เหล็นเรื่อง  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

นายอภิณินทร์  ชิณวงศ์  รักษาการผู้อำนวยการส่วนสืบสวนและปราบปราม 2

ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา นำโดยนายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ   สรรพสามิตพื้นที่สูงขลา  เข้าสืบสวนและตรวจสอบในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ ในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร

 

           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 จากการสืบทราบว่า ขบวนการลักลอบนำบุหรี่เข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร โดยนาสินค้าดังกล่าวมาพักเก็บในพื้นที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3  นำโดย

ผู้อ่านวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามเคลื่อนทีเร็ว ส่วนสิบสวนและปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

  กรมศุลกากรตรวจยึด บุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

           เพื่อเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์สีเขียว เลขที่ 83/6, อาคารห้องแถวเลขที่ 83/2 และอาคารห้องแถวเลขที่ 83/11 หมู่ที่ 1 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามหมายค้นศาลสงขลาที่ ศ. 171/2564 ลงวันที่16 ตุลาคม 2564  ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่เมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่ปิดอากรแสตมป์ รวมจำนวน 434,500 ซอง (8,621,200 มวน) มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท  พร้อมตัวผู้ต้องหา 1 ราย ขณะตรวจค้น ไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร โดยถูกต้อง ซึ่งของดังกล่าวเป็นของอันพึงต้องริบ หรือพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายศุลกากร เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242,246 ประกอบมาตรา 252  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  ยึดของดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  กรมศุลกากรตรวจยึด บุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

  กรมศุลกากรตรวจยึด บุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ชุดปฏิบัติการชุดที่ 2 นำโดย นายด่านศุลกากรสตูล ร่วมกับฝปป. สคศ. สภ.4 และหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา กสป. ร่วมกันตรวจค้นบริเวณท่าเทียบเรือชุมชน ถนนเจ๊ะบิลัง-ตันหยงโป ตำบลเจี๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผลการตรวจค้นพบบุหรี่ต่างประเทศห้อ John ,Pine, Texas, Toure และ Gold Mount ไม่ปิดอากรแสตมป์ ปริมาณรวม 265,200 มวน ของกลางประมาณ 1,200,000 บาท

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts