นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขึ้นเวทีอาเซียน รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขึ้นเวทีอาเซียน รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566
Spread the love

🏆🎉นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขึ้นเวทีอาเซียน รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Gastronomy Tourism Theme”
ตอกย้ำ “นครสงขลา” มีดีเที่ยวได้ทุกวันไม่มีเบื่อ ชูเสน่ห์และสีสันย่านเมืองเก่า ผลักดันอาหารพื้นถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีมาตรฐานในระดับสากล
.
วันนี้ (26 มกราคม 2567) นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับโล่รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Gastronomy Tourism Theme” ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 (ASEAN Tourism Forum: ATF 2024) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน สำหรับประเภทเขตเมือง (Urban Product)
 
นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขึ้นเวทีอาเซียน รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566
ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ASEAN Sustainable Tourism Award รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASTA) ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และได้เลือกชุมชนย่านเมืองเก่าเข้ารับการประเมินฯ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีความโดดเด่นด้านอาหาร มีการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สำหรับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASTA) ที่เทศบาลนครสงขลาได้รับในครั้งนี้ จะทำให้การท่องเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดอาเซียน ตลอดจนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ
 
 
โดยขณะนี้เทศบาลนครสงขลา ได้ปักหมุดด้านการท่องเที่ยวให้กับนานาชาติได้รับทราบด้วยการเป็น 1 ใน 2 เมืองของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประเภทเขตเมือง (Urban Product) ซึ่งจะสามารถเป็นต้นแบบทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำไปใช้และปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งยังจะสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้
 
ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของชาวนครสงขลา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับให้นครสงขลาเป็น 1 ในเมืองใหญ่ของอาเซียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกพึงพอใจและมั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเลือกนครสงขลา เป็น 1 ในเมืองที่ต้องมาเยือนและมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics